Over ons

Wie zijn wij ? Boerenmarkt in een notendop.

Doel :

1. Organiseren en propageren van boerenmarkt waar boeren voor eigen rekening uitsluitend eigen geproduceerde goederen rechtstreeks aan de verbruiker aanbieden tegen vooraf bepaalde prijzen.

2. De prijzen van de aangeboden producten zelf bepalen in een prijzencommissie, door overleg tussen boeren en verbruikers.

3. De verbruikers waken over de normen door hun afgevaardigden in de marktcommissie.

 

Wat is een boerenmarkt ?

De boerenmarkt is een markt waar boeren (leden - producenten) voor eigen rekening uitsluitend eigen geproduceerde goederen rechtstreeks aan de verbruiker aanbieden(verkopen) tegen vooraf bepaalde prijzen.

 

Wat is een prijzencommissie ?

De prijzencommissie is een overlegorgaan bestaande uit boeren (producenten) en verbruikers (consumenten) die voorafgaandelijk aan elke markt de prijzen van de aangeboden producten bepalen. De prijzen moeten in principe 10% lager liggen dan de normale kleinhandelsprijzen, rekening houdend met de productiekost. Men mag niet verkopen met verlies. De producten moeten van zeer goede kwaliteit zijn.

 

Wat is een marktcommissie ?

De marktcommissie vertegenwoordigt de verbruikers en waakt over de normen inzake afkomst, kwaliteit, prijs gesteld door de boerenmarkt.

Bijkomende taken van de marktcommissie :

 • bepaalt de taakverdeling
 • regelt de voorrang tussen (kandidaat) marktdeelnemers
 • onderzoekt de aanvragen tot deelneming
 • hoort de deelnemers in verband met overtredingen
 • neemt maatregelen om inbreuken te bestraffen: verwittiging, boete, schorsing, uitsluiting
 • sluit deelnemers uit na raadpleging van het marktbestuur waar de deelnemer zich kan verdedigen
 • waakt over de normen, prijs, kwaliteit, gewicht, netheid, taalgebruik, verkeer, enz.
 • beslist zonder enig verhaal

 

Wat is het marktbestuur ?

Het marktbestuur is de raad van beheer van de V.Z.W. Zij bestuurt de vereniging om haar doel te bereiken. Zij kiest de voorzitter en de leden van de marktcommissie. Zij bestaat uit minstens de helft boeren en de beslissingen worden genomen met een gewone meerderheid, zijnde de helft van de stemmen + 1 waarvan een meerderheid van boeren.  

Het marktbestuur :

 • wordt verkozen door de algemene vergadering voor 2 jaar en bestaat voor minimum de helft uit boeren.
 • kan leden voordragen en beslissen over de toetreding als actief lid.
 • ontvangt aanvragen van deelnemers en adviseert de marktcommissie.
 • ontvangt de jaarlijkse vernieuwingen van de aanvragen en adviseert de marktcommissie.
 • heeft alle bevoegdheden die niet aan de algemene vergadering werden voorbehouden.
 • kiest voorzitter, ondervoorzitter, financieel beheerder en secretaris bij gewone meerderheid.(De voorzitter wordt verkozen uit de verkozen boeren op de algemene vergadering en door al de leden van het marktbestuur. Hij zit het marktbestuur voor, roept de algemene vergadering samen en zit ze voor.)
 • ontslaat voorzitter en marktcommissie met 2/3 meerderheid waarvan de helft boeren.
 • beantwoordt klachten en marktproblemen met de gepaste maatregelen.
 • bepaalt het wekelijkse standgeld en het jaarlijkse lidgeld.

 

Wat is de algemene vergadering ?

De algemene vergadering is het hoogste orgaan van de V.Z.W. en bepaalt de algemene lijn. Alle actieve leden zowel leden-consumenten als leden-producenten zijn erin vertegenwoordigd.

 • de algemene vergadering vindt plaats éénmaal per jaar en iedereen is verplicht aanwezig te zijn. (tenzij grondige reden)
 • neemt beslissingen met gewone meerderheid (helft +1)
 • kiest het marktbestuur voor 2 jaar (helft+1)
 • heeft de wettelijke bevoegdheden